This page is also available in: English Español Hmong

Txhua Lub Tsev Kawm Ntawv

Txhua Lub Tsev Kawm Ntawv

Txhua Lub Tsev Kawm Ntawv
Bullard High School

Bullard

Bullard
Cambridge High School

Cambridge

Cambridge
CART

CART

CART
De Wolf High School

De Wolf

De Wolf
Design Science High School

Design Science

Design Science
Duncan High School

Duncan

Duncan
Edison High School

Edison

Edison
Fresno High School

Fresno

Fresno
Hoover High School

Hoover

Hoover
J.E. Young

J.E. Young

J.E. Young
McLane

McLane

McLane
Patino School of Entrepreneur

Patiño

Patiño
Phoenix Secondary

Phoenix

Phoenix
Roosevelt High

Roosevelt

Roosevelt
Sunnyside High

Sunnyside

Sunnyside

Tsis Lees: Tsis yog txhua chav kawm qhib muaj nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv thiab nyob rau txhua lub ncua sij hawm (semesters).  Xyuas nrog koj lub tsev kawm ntawv rau cov kev qhib ntsees rau lub ncua sij hawm (semester) yuav los.  Chav kawm qhib muaj kuj raug hloov thaum twg los tsis paub.

Npe Chav Kawm Cov Cim Piav Qhia

Acronym Kev piav qhia
APAdvanced Placement
CDECalifornia Department of Education
IBInternational Baccalaureate
GATE Gifted and Talented Education
PLTWProject Lead The Way
ROPRegional Occupational Program (2-period classes)
UCCIUniversity of California Curriculum Integration Course
Back to top